توضیح : جوابها کاملا صحیح نیستند

سوالات برگرفته از سایت سامانه جامع آموزش و یادگیری فرهنگیان می باشد.

ردیف

سوالات آزمون

۱

کودکانی که عمل های مفصل ریاضی را نمی توانند با دقت انجام دهند دارای چه دشواری هایی هستند؟


ادراکی
احساسی
شناختی
روانی

۲

صورت کامل آزمون «بینه –سیمون» به سال .............. میلادی منتشر شد.


1910
1911
1912
1939

۳

علم مسموع اگر به ............ ضمیمه نشود کافی نیست.
مطبوع
مطلوب
معقول
محسوس

۴

در اسلام پرورش جسم................. است.
ممدوح

مذموم


سفارش نشده
سرزنش شده

۵

کودکی که از نظر ادراک نقص دارد ممکن است با دیدن صفحه پر از ارقام دچار سرگیجه شود


شناختی
شنیداری
بصری
عاطفی

۶

حقیقت جویی بر می گردد به کدام بُعد روحی ؟
عقلی
اخلاقی
دینی
هنری

۷

در حدیث « الحمیه رأس کل دواء» کلمه حمیه یعنی چه ؟
پرخوری
کم خوری
دارو
بیماری

۸

در بعضی از کشورها استفاده از کاغذ....... برای تمرین های ریاضی ،جزو ضوابط جاری است.


شطرنجی
رنگی
بدون خط
خط دار

۹

فلسفه بسیاری از امور مانند غسل ها و دستورات بهداشتی در اسلام تقویت ...................... است.
روح
روان
عقل
جسم

۱۰

تست یا آزمونهای روانی مجموع پرسشهایی است که برای سنجیدن ............. به کار می رود.
صفات روانی
توانائی جسمی
صفات ژنتیکی
توانایی بالقوه

۱۱

اگر کودکان در کلاس .................. نتوانند به مفهوم کسر پی ببرند در کلاس های بالاتر آنرا درک خواهند کرد
دوم
سوم
چهارم
پنجم

۱۲

کودکان با هوش ................ کودکان متوسط کسب معلومات می کنند.


کمتر از
بیشتر از
مانند
بسیار کمتر از

۱۳

بعضی از کودکان همیشه تمرین های ریاضی را نامرتب می نویسند ، اینان احتمالاً از نظر ادراک ......... نقص هایی دارند.


احساسی
عاطفی
بصری
شنوایی

۱۴

سرعت در طی مراحل آموزشی در طی مدتی کمتر از دوره رسمی آموزش و پرورش را چه نامند؟
جهش
ارتقاء
تسریع
پیشرف

۱۵

کودکانی که از .............. استفاده می کنند مفهوم ارقام را بهتر درک می کنند.


اسباب بازی
وسایل کمک آموزشی
کتاب
راهنمایی والدین

۱۶

در مشاهده .............. از هرگونه ارزشیابی رفتاری خود داری می شود؟


توصیفی
رفتاری
استنباطی
مشاوره ای

۱۷

توصیه کونات این است که در قبال هر ................. نفر دانش آموز یک معلم مشاور وجود داشته باشد .


250 تا 300
200 تا 300
250 تا 350
150 تا 200

۱۸

باید دانست که...................... نخستین پایه آموزش است.
بازی
تشویق
خواندن
نوشتن

۱۹

کودکان کم استعداد مفهوم .............. را زودتر در می یابند .


ارقام ریاضی
علامت های ریاضی

محاسبات ریاضی


معادلات ریاضی

۲۰

کتاب «رشد و نمو هوش در کودکان»اثر معروف کدام روان شناس است؟


گالتون
آلفرد بینه
سیمون
ترمن

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391ساعت 16:12 توسط zkf |